Бодлого, эрхэм зорилго

ЗӨВ УДИРДЛАГА Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, тогтоомжийг мөрдөн ил тод, хамтын шийдвэр гаргадаг, тасралтгүй сайжруулдаг, дарамтгүй удирдлагын зөв тогтолцоог бүрдүүлж, эрсдэлд суурилсан төлөвлөлт, аюулгүй технологийг нэвтрүүлж, үйлдвэрлэлийн…

Continue ReadingБодлого, эрхэм зорилго