Хүний нөөцийн бодлого

БОДЛОГО 2023 онд ажилтнуудыг үе шаттайгаар сургаж, сэтгэл ханамжтай, тогтвор суурьшилтай, багаар ажиллах бодлогыг баримтална. ЗОРИЛГО Компанийн зорилго, зорилттой хүний нөөцийн менежментийг уялдуулж, нэгжийн чиг үүргийг мэргэжлийн түвшинд хэрэгжүүлэх чадавхтай…

Continue ReadingХүний нөөцийн бодлого