Хууль тогтоомж

Авлигын эсрэг хууль Шилэн дансны тухай хууль Хөдөлмөрийн тухай хууль Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль…

Continue ReadingХууль тогтоомж