Нээлттэй мэдээлэл

   д/дХуулийн заалтМэдээлэл оруулах давтамжМэдээлэл12348.2.Мэдээлэл хариуцагч өөрийн чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын талаарх дараах мэдээллийг байнга ил тод, нээлттэй байлгана:  8.2.1Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх…

Continue ReadingНээлттэй мэдээлэл

Хүний нөөцийн ил тод мэдээлэл

8.3.3 Ажилтны есзүйн дүэрмDownload 8.3.2 Ажилтан сонгон шалгаруулах журамDownload 8.3.4 Хүний нөөцийн стратеги түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журамDownload 8.3.4 Хүний нөөцийн стратеги түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэхDownload 8.3.1 Ажлын байрны сул…

Continue ReadingХүний нөөцийн ил тод мэдээлэл