Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Мэдэгдэл

Мэдэгдэл

Хөтөлийн “Цемент-Шохой” ХК-ийн үйл ажиллагаа өнөөдрийг хүртэл зогсоогүй хэвийн явагдаж байгаа ба тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээний улмаас үйлдвэрлэлийн зарим дамжлагуудад хэсэгчилсэн түр зогсолт хийсэнтэй холбогдуулан үйлдвэрийн талаар ташаа мэдээлэл цацагдаж байна.
Зах зээл дээрхи цементийн үнийн өсөлтөнд компанийн зүгээс ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөөгүй бөгөөд өнөөдрийг хүртэл Гүйцэтгэх захирлын 2014 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн тушаалаар батлагдсан цементийн үнийг мөрдөн ажиллаж байгаа болохоо албан ёсоор мэдэгдье.

Хөтөлийн “Цемент-Шохой” ХК-ийн захиргаа